Statusuri Misto, Cool, Marfa

9616 in aceasta categorie

Statusuri misto, cool, marfa

Daca vii de pe pagina de statusuri triste, inseamna ca ti-a trecut supararea.

Daca vii de pe pagina de statusuri amuzante, inseamna ca deja te doare burta de atata ras.

Daca vii de pe pagina de logare, inseamna ca astazi ai avut inspiratie.

Daca vii de pe alte siteuri, trimite-le un gand bun, dar asigurate ca data viitoare ne accesezi direct: Bookmark us.

Statusuri Misto, Cool, Marfa

Statusuri Misto, Cool, Marfa

, 21 October 2012

Te simtzi nashpa, stiu, dar dak ar fi caramida in buzunar ( k nu incape-n portofel)...ziii, nu te-ai simti altfel???

  • 0
  • 0
Statusuri Misto, Cool, Marfa

Statusuri Misto, Cool, Marfa

, 20 October 2012

________________________________??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ ______________________________??–ˆ??–ˆ??–ˆ____??–ˆ??–ˆ_??–ˆ??–ˆ_____??–ˆ??–ˆ??–ˆ _____________________________??–ˆ??–ˆ________??–ˆ??–ˆ__________??–ˆ??–ˆ ____________________________??–ˆ??–ˆ__________??–ˆ____________??–ˆ??–ˆ ________??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ____________??–ˆ??–ˆ________________________??–ˆ??–ˆ _____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ________??–ˆ??–ˆ________________________??–ˆ??–ˆ ____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_______??–ˆ??–ˆ_______________________??–ˆ??–ˆ ___??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ______??–ˆ??–ˆ______________________??–ˆ??–ˆ ___??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ______??–ˆ??–ˆ___________________??–ˆ??–ˆ ___??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_______??–ˆ??–ˆ_________________??–ˆ??–ˆ ____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_______??–ˆ??–ˆ??–ˆ_______________??–ˆ??–ˆ _______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_______??–ˆ??–ˆ__??–ˆ??–ˆ_____________??–ˆ??–ˆ ___________??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ___??–ˆ??–ˆ__________??–ˆ??–ˆ ____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ__??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_____??–ˆ??–ˆ_____??–ˆ??–ˆ __??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ________??–ˆ??–ˆ__??–ˆ??–ˆ _??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_____________??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ ??–ˆ??–ˆ_??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_______________??–ˆ ??–ˆ__??–ˆ_??–ˆ??–ˆ__??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ _____??–ˆ__??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ _______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ _______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ _______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ ________??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ _______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ__??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ ______??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ_____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ ____??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ________??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ??–ˆ

  • 0
  • 0

Adauga un status

Revendica-ti statusul fiind logat. Altfel acesta va fi adaugat ca anonim.


Status mania

Bursa de statusuri

Status Friends